Svetainės privatumo politika

 

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

Bendrosios nuostatosą

1.1 Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine perlasfinance.lt (toliau – Svetainė), taip pat mūsų paskyra socialiniuose tinkluose.

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.

1.3. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

1.4. Jeigu naudojatės Svetaine, ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis Jūs negalite.

1.5. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra: UAB „Perlas Finance“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt. UADBB „Perlo draudimo brokeris“, juridinio asmens kodas 302919813, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 2 505 555 el. pašto adresas info@perlodraudimas.lt (toliau – Bendrovė arba mes)

1.6 Pirmą kartą lankantis Svetainėje prašome Jūsų patvirtinti, kad sutinkate, jog būtų naudojami slapukai šioje politikoje išdėstytomis sąlygomis.

1.7. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susiekti telefonu (8 5) 275 1751 arba el. paštu dap@perlas.lt

1.8. Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos, atsižvelgiant į tai Jums yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Privatumo politiką, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kurią pateikiame Privatumo politikos teksto viršuje.

2. Kokiais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

2.1. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

2.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kuris naudojasi paslaugomis ar naršo mūsų svetainėse.

2.3. Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:

2.3.1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

2.3.2. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Interneto svetainę ir pan.);

2.3.3. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

2.4. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

3.1. Asmens duomenų tvarkymas Jūsų pateiktų užklausų atvejais:

3.1.1. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

3.1.2. Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

3.2. Darbuotojų atrankos tikslais tvarkomi kandidatų duomenys, su kandidatų privatumo politika galite susipažinti https://www.perlasfinance.lt/apie/#karjera-2

3.3. Akcininkų, valdymo organų narių, naudos gavėjų, klientų, verslo partnerių, kitų asmenų duomenų tvarkymas

3.3.1. Mes savo veikloje tvarkome savo akcininkų, valdymo organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su bendrovės ir jos organų narių veikla, duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų teisių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų vykdymu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų Bendrovei taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu.

3.3.2. Mes taip pat tvarkome skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir agentų) asmens duomenis.

3.3.3. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

3.3.3.1. minėtiems asmenims su mumis užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;

3.3.3.2. sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;

3.3.3.3. plėtojant ir užtikrinant mūsų ir su mumis susijusių įmonių teisėtus interesus;

3.3.3.4. ginantis nuo mums pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;

3.3.3.5. vykdant prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.

3.3.4. Be to, šią informaciją ir asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko paties asmens sutikimo pagrindu, kuomet toks asmuo pats pateikia savo duomenis Bendrovei ar jos atstovams įvairių susitikimų, konferencijų, mokymų ar kitų renginių metu.

3.3.5. Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, o taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. Šių duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti toliau šioje Privatumo politikoje išvardintų kategorijų duomenų tvarkytojus.

3.3.6. Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

3.4. Duomenų tvarkymas socialinėse paskyrose

3.4.1. Savo socialinėse paskyrose tvarkome šiuos Jūsų duomenis: vartotojo vardas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ mūsų socialinio tinklo paskyrose, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas.

3.4.2. Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant  pranešimus, laukelių „Like“; „Follow“ ir pan. naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Mes turime ir administruojame paskyras žemiau išvardintose socialinės žiniasklaidos priemonėse.

3.4.3. Rekomenduojame Jums perskaityti šių trečiųjų šalių privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su socialinių tinklų paslaugų teikėjais, kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo:

„Facebook“ –, kurio privatumo politika yra pateikiama https://www.facebook.com/policy.php
„Instagram“ – privatumo politika yra pateikiama https://help.instagram.com/402411646841720
„LinkedIn“ – kurio privatumo politika yra pateikia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3.5. Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

3.5.1. Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais mes tvarkome šiuos nuasmenintus duomenis: apsilankymo data, lankyti puslapiai, apsilankymo trukmė, IP adresas, MAC adresas, naudojami įrenginiai ir programos ir pan.

3.5.2. Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų interneto svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Plačiau apie naudojamus slapukus galite pasiskaityti https://www.perlasfinance.lt/privatumo-politika

4. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai Jūs naudojatės Bendrovės paslaugomis arba svetainėmis.

4.2. Duomenys gali būti generuojami, Jums naudojantis paslaugomis, pavyzdžiui, skambinant telefonu, siunčiant trumpąją žinutę, elektroninį laišką, ar lankantis interneto svetainėse.

5.2. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis?

5.1. Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

5.2. Jeigu Jūs kreipiatės / susirašinėjate elektroniniais laiškais su mumis, mes elektroninius laiškus aktyviame el. pašte paprastai saugome 24 mėnesius, o neaktyviame elektroninių laiškų archyve – iki 5 metų.

5.3. Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

5.3.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

5.3.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

5.3.3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su svetainės lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo svetainės lankytojo padarytus pažeidimus;

5.3.4. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

6. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

6.1. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

6.2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

6.3. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytas sutartis.

6.4.Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6.5. Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetainėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ir teikdami kitas su interneto svetainės naudojimu susijusios paslaugas.

7. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes vykdome duomenų tvarkymo veiklą?

7.1. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

7.2. Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

8. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2 Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis gali tvarkyti Bendrovė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.

9. Prašymų ir skundų pateikimas

9.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

9.2. Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, arba el. p. ada@ada.lt

10. Kokios Jūsų teisės?

10.1 Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

10.2. Teisė ištrinti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.

10.3. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų pateiktuose dokumentuose mums nurodyti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

10.4. Teisė atšaukti sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

10.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.

10.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę prašyti kitam duomenų valdytojui perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones.

10.7. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis tiesiogiai į mus ir Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

11. Kaip su mumis susisiekti?

11.1. Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą. Jūs galite kreiptis į mus el. paštu dap@perlas.lt arba tel. (8 5) 2 751 751.

Slapukų informacija

PavadinimasAprašymasGaliojimo laikasTeikėjas
Būtini slapukai
cookielawinfo-checkbox-necessaryNustato, ar lankytojas sutiko slapukais.1 dienaperlasfinance.lt
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryNustato, ar lankytojas sutiko slapukais.1 dienaperlasfinance.lt
PHPSESSIDIšsaugo vartotojo sesijos būseną įvairiose puslapio užklausose.Apsilankymo metuperlasfinance.lt
__lc_cidBūtinas sklandžiam gyvų pokalbių  papildinio veikimo užtikrinimui.3 metaiaccounts.livechatinc.com
__lc_cstBūtinas sklandžiam gyvų pokalbių  papildinio veikimo užtikrinimui.3 metaiaccounts.livechatinc.com
Nuostatų slapukai
__lc2_cidSaugomos kiekvienos pokalbių gyvų sesijos ID. Tai leidžia svetainės žiniatinklyje matyti ankstesnes problemas ir užmegzti ryšį su ankstesniu klientų aptarnavimo specialistu.3 metaiaccounts.livechatinc.com
__lc2_cstSaugomos kiekvienos pokalbių gyvų sesijos ID. Tai leidžia svetainės žiniatinklyje matyti ankstesnes problemas ir užmegzti ryšį su ankstesniu klientų aptarnavimo specialistu.3 metaiaccounts.livechatinc.com
__livechatNaudojamas paslėpti vartotojo asmeninį „Live Chat“ tinkinimą.3 metailivechatinc.com
__oauth_redirect_detectorPadeda interneto svetainei atpažinti vartotoją, su tikslų optimizuoti procesą.1 dienaaccounts.livechatinc.com
CASIDPadeda interneto svetainei atpažinti vartotoją, su tikslų optimizuoti procesą.Apsilankymo metuapi.livechatinc.com
Statistika
_gaŠis slapukas naudojamas norint atskirti unikalius vartotojus, klientui priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį2 metaiperlasfinance.lt
_gatTai yra „Google Analytics“ nustatytas šablono tipo slapukas, kurio pavadinimo elemente yra unikalus paskyros ar svetainės, su kuria jis susijęs, identifikavimo numeris.1 dienaperlasfinance.lt
_gidNaudojamas vartotojams atskirti.1 dienaperlasfinance.lt
Rinkodaros slapukai
ads/ga-audiencesNaudojami „Google“ skelbimų tinklų, siekiant iš naujo sudominti lankytojus, kurie gali konvertuoti klientus, atsižvelgiant į lankytojų elgesį internetinėse svetainėse.Apsilankymo metugoogle.com
IDENaudojama „Google DoubleClick“, kad būtų galima užregistruoti ir pranešti apie interneto svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus

vieną iš reklamuotojo skelbimų, kurio tikslas – išmatuoti skelbimo efektyvumą ir pateikti tikslinius skelbimus vartotojui.

1 metaidoubleclick.net
pagead/1p-user-list/#NeklasifikuotasApsilankymo metugoogle.com
test_cookieNaudojamas patikrinti, ar naršyklė priima palaiko slapukus.1 dienadoubleclick.net
Neklasifikuoti slapukai
@@lc_auth_token:11704338NeklasifikuotasNuolatinissecure.livechatinc.com
11704338:stateNeklasifikuotasNuolatinissecure.livechatinc.com
prl_menu_pageNeklasifikuotas1 metaiperlasfinance.lt
side_storage_11704338NeklasifikuotasNuolatinissecure.livechatinc.com

Sveiki atvykę į Perlas Finance