Sąskaitoms apmokėti – tik Perlas Go

 „Apmokėk sąskaitas su Perlas Go ir laimėk iPhone“

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  • Akcijos laikotarpis nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. iki 2021 m. spalio 31d. imtinai.
  • Akciją organizuoja UAB „Perlas Finance“ (toliau – Organizatorius arba Perlas Finance).
  • Akciją sudaro pagrindinis akcijos prizas ir papildomi akcijos prizai.
  • Dalyvauti akcijoje ir laimėti pagrindinį akcijos prizą gali visi Perlas Go naudotojai įvykdę akcijos sąlygas – t.y. akcijos laikotarpiu atlikę mokėjimą Perlas Go programėle.
  • Akcijoje laimėti papildomą akcijos prizą gali tik nauji Perlas Go naudojai įvykdę akcijos sąlygas – t. y. akcijos laikotarpiu užsiregistravę Perlas Go programėlėje ir atlikę mokėjimą.
  • Akcijoje negali dalyvauti UAB „Perlas Finance“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
 1. Akcijos prizai ir jų išdavimo bei panaudojimo tvarka
  • Pagrindinis akcijos prizas – iPhone 12 išmanusis telefonas (64 GB). Akcijos prizas pinigais jokiomis aplinkybėmis neišmokamas.
  • Pagrindinio akcijos prizo kiekis – trys vienetai. Vienas asmuo akcijos galiojimo laikotarpiu gali gauti tik vieną pagrindinį prizą.
  • Pagrindinio akcijos prizo laimėtojai renkami burtų keliu akcijos pabaigoje, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 5 d.
  • Pagrindinio prizo laimėtojai apie laimėjimą bei prizo atsiėmimą informuojami asmeniškai, telefonu arba elektroniniu paštu.
  • Jeigu su pagrindinio prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti per 10 kalendorinių dienų. Organizatorius burtų keliu traukia naują laimėtoją.
  • Papildomi prizai akcijos laikotarpiu užsiregistravusiems ir atlikusiems mokėjimą programėlės naudotojams – L dydžio puodelis pasirinktos kavos VIADA degalinių tinkle. Akcijos prizas pinigais jokiomis aplinkybėmis neišmokamas.
  • Akcijos sąlygas dėl papildomo prizo įvykdžiusiems Perlas Go naudotojams paštu arba sms žinute išsiunčiamas prizo kodas, kurį laimėtojai parodę VIADA degalinių tinkle, gali atsiimti laimėtą prizą.
  • Papildomo prizo laimėtojams prizo kodas siunčiamas spalio 6 d. (užsiregistravusiems ir atlikusiems mokėjimą rugsėjo mėn.) ir lapričio 5 d. (užsiregistravusiems ir atlikusiems mokėjimą spalio mėn.).
  • Papildomo prizo kodas galioja ir juo pasinaudoti galima iki 2021 gruodžio 31 dienos.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas
  • Atsiskaitant Perlas Go programėle, asmens duomenų valdytojas yra Perlas Finance, juridinio asmens kodas 301169732, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. +370 5 275 17 51, el. pašto adresas info@perlasfinance.lt
  • Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarko akcijos organizavimo, prizo pervedimo ar įteikimo ir informavimo tikslais.
  • Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, laikosi konfidencialumo. Ši prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.
  • Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi akcijos vykdymo metu ir 6 mėnesius po akcijos pabaigos, arba, kol akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
  • Akcijos dalyviai turi teisę prašytisusipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
  • Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
  • Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
  • Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
  • Jei akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  • Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje www.perlasgo.lt.
  • Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
  • Visus kitus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Sveiki atvykę į Perlas Finance