Dažniausiai užduodami klausimai

Draudimas

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas – draudimo rūšis, skirta atlyginti eismo įvykio metu kaltininko padarytą žalą kitiems asmenims bei jų turtui. Šiuo draudimu privalomai yra apdraudžiamos visos transporto priemonės: lengvieji automobiliai, mopedai ir motociklai, mikroautobusai ir autobusai, lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai, traktoriai ir savaeigiai mechanizmai.
Pagrindiniai kriterijai, lemiantys draudimo įmoką: transporto priemonės tipas (lengvasis, krovininis, motociklas ir t.t.), variklio galingumas; savininko registracijos vieta, amžius, drausmingumas, sutarties galiojimo laikotarpis (1, 2, …, 12 mėn.).
Lietuvoje įsigyjami įprastinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių draudimo liudijimai galioja ne tik Lietuvoje, bet ir visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Nors šiose valstybėse turėti tarptautinį transporto priemonės draudimo liudijimą (žaliąją kortelę) nėra būtina, vis dėlto, šis dokumentas tebėra geriausiai pažįstamas tų valstybių pareigūnams.
Žalioji kortelė – tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas, leidžiantis keliauti per daugelio valstybių teritorijas, atskirai nesidraudžiant pagal šalies, į kurią įvažiuojama, įstatymus. Įsigijus lietuvišką žaliąją kortelę, galima važiuoti į bet kurią iš 46-ių Europos ekonominės erdvės sistemai priklausančių valstybių ir Šveicariją. Savo ruožtu, Lietuvoje pripažįstami kitų žaliosios kortelės sistemos valstybių tarptautiniai transporto priemonės draudimo liudijimai, išduoti vairuotojams, vykstantiems per mūsų valstybės teritoriją.
Jeigu tarpusavyje sutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kartu su kitu eismo įvykio dalyviu turite užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir kreiptis tiesiai į draudikus. Apie eismo įvykį, dėl kurio esate atsakingas, Jūsų civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui privalote pranešti raštu per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos ir pateikti draudikui Jūsų bei kito eismo įvykio dalyvio pasirašytą eismo įvykio deklaraciją. Eismo įvykio deklaracijos blankus išduoda visos transporto priemonių valdytojų civilinę atsakomybę draudžiančios draudimo bendrovės.Policijos pareigūnus į eismo įvykio vietą privaloma kviesti tik tada, kai: a) eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės; b) su kitu eismo įvykio dalyviu nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių; c) dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusiojo asmens eismo įvykio vietoje nėra.
Atvejais, kai nė vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant paprasto švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodoma eismo įvykio data, jo vieta, eismo įvykio dalyviai, ar eismo įvykio metu buvo sužalotų asmenų, taip pat transporto priemonės ir joms padaryti sugadinimai, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus. Aprašytos eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais.
Kelionės draudimas gali apimti draudimą nuo ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo ar atvejo, kai apdraustasis padaro žalą trečiajam asmeniui užsienyje. Kelionės draudimas taip pat galioja dingus ar vėluojant apdraustojo bagažui, atšaukus kelionę ar jai visai neįvykus. Klientai, įsigiję šį draudimą, gali saugiai keliauti žinodami, kad prireikus gydymą užsienyje apmokės draudimo bendrovė. Kokias žalas norima apdrausti, priklauso nuo kliento pasirinkimo.
Draudimo įmokos dydis priklauso nuo: šalies, į kurią vykstate; pasirinktų draudimo apsaugos sąlygų; kelionės trukmės bei tikslo; draudimo sumos.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (NA) – tai draudimo rūšis, suteikianti draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, netenkama darbingumo ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi. Draudimo įmoka priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos dydžio bei darbo pobūdžio. Draudimo išmoka priklauso nuo patirtos traumos sunkumo bei pasirinktos draudimo sumos.
Pagrindinės draudimu nuo nelaimingų atsitikimų draudžiamos rizikos: traumos, neįgalumas, mirtis.
Gyventojų turto draudimas – draudimo paslauga, skirta apsaugoti apdraustajam priklausantį nekilnojamą ir kilnojamą turtą nuo sugadinimo ar sunaikinimo. Nekilnojamasis turtas: pastatai, patalpos, butai, statiniai ir visi su jais susieti įrenginiai (langai, durys ir kt.) Kilnojamasis turtas: televizoriai, kompiuteriai, baldai, drabužiai ir kt.
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (ADTAĮ) nustato, kad asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Todėl ne tik asmens vardas, pavardė ar asmens kodas laikomi asmens duomenimis, bet asmens gyvenamoji vieta, draudžiamo turto duomenys (pvz.: automobilio numeris) ir pan.Draudimo sutarčiai sudaryti yra būtina pateikti draudimo bendrovių nustatytus asmens duomenis. Jie naudojami asmeniui (draudėjui) identifikuoti bei draudimo įmokai paskaičiuoti. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes perduodame draudimo bendrovėms, su kuriomis yra sudarytos atstovavimo sutartys, ir kurios pagal šiuos duomenis pateiks savo draudimo pasiūlymus. Tais atvejais, kai reikia gauti tikslius ir patikimus duomenis iš juos tvarkančių registrų (pvz. duomenis apie draudžiamą transporto priemonę, kurios duomenys yra tvarkomi VĮ „Regitra“), brokeris arba draudimo bendrovė kreipiasi į šiuos registrus dėl tokių duomenų pateikimo. Tuo tikslu registro tvarkytojui yra pateikiama dalis Jūsų pateiktų duomenų (vardas, pavardė arba asmens kodas), pagal kuriuos randami konkrečiame registre tvarkomi Jūsų duomenis. Išreikšdamas norą sudaryti draudimo sutartį (taip pat gauti pasiūlymą su nurodytomis draudimo sąlygomis ir draudimo įmoka), Jūs kartu sutinkate, kad draudimo brokeris arba draudimo bendrovė gautų iš atitinkamų registrų kitus Jūsų asmens duomenis.ADTAĮ nustato Jūsų (duomenų subjekto) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip pat Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (nesutikdami su asmens duomenų tvarkymu, turite įvertinti aplinkybę, kad tai gali būti esminė priežastis, neleisianti Jums pateikti draudimo pasiūlymo). Visais išvardintais atvejais Jūs turite kreiptis į mūsų brokerio bendrovę.

Perlas Go

Perlas Go - mobilioji programėlė skirta patogiam ir nemokamam periodinių ir pavienių sąskaitų apmokėjimui. Su Perlas Go galėsite vienoje vietoje apmokėti sąskaitas už vandenį, dujas, elektrą, šildymą, kabelinę televiziją, darželius, taip pat apmokėti rinkliavas VMI, Sodrai ir t.t. O svarbiausia, kad visa tai galėsite padaryti nemokamai, nes atsiskaitymams netaikomas paslaugos mokestis!
Mobiliąją programėlę Perlas Go galite atsisiųsti iš App Store arba Google Play.
Bankams ar finansų įstaigoms taikomi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimai, todėl esame įpareigoti nustatyti visų, norinčių naudotis bankinėmis paslaugomis, tapatybę.
Dešiniajame apatiniame kampe paspauskite „Daugiau“, pasirinkite „Profilis“ ir spauskite „Patvirtinti tapatybę“. Čia reikės įvesti savo vardą ir pavardę, gimimo datą. Toliau reikia nufotografuoti savo asmens tapatybės dokumentą. Pasirinkite turimą dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Nufotografuokite dokumentą ir save taip, kaip prašoma. Tapatybę patvirtinsime per 24 val.
Norėdami užtikrinti didžiausią patogumą naudojantis programėle, Perlas Go išnaudoja mobiliojo įrenginio technines savybes. Prieiga prie vaizdo kameros reikalinga tam, kad būtų galima patogiai ir greitai nuskenuoti sąskaitos brūkšninį kodą, taip pat nufotografuoti dokumentus asmens tapatybės tvirtinimui. Vietos nustatymas naudojamas tam, kad galėtumėme nurodyti jums artimiausią Perlo terminalą.
Skiltyje „Profilis“ spauskite „Keisti PIN kodą“, įveskite dabartinį PIN kodą, tuomet – įveskite naują PIN kodą.
Asmeninius duomenis galima koreguoti skiltyje „Profilis“. Kol tapatybė nėra patvirtinta, galima keisti visus asmeninius duomenis. Patvirtinus tapatybę, galima keisti tik kontaktinius duomenis. Norėdami pakeisti duomenis jau patvirtinus tapatybę, susisiekite su mumis el. paštu info@perlasgo.lt arba telefonu 8 52 751 751.
Jeigu praradote telefoną, su savo telefono numeriu prisijunkite prie kito mobiliojo įrenginio ir ištrinkite savo prarastą įrenginį. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Profilis“ spauskite „Susieti įrenginiai“ ir ištrinkite įrenginius iš kurių norite pašalinti savo paskyrą. Jeigu pakeitėte telefono numerį – praneškite mums el. paštu info@perlasgo.lt arba telefonu 8 52 751 751.
Programėlės profilio skiltyje, dešiniajame viršutiniame kame, pamatysite meniu – „tris taškelius“. Paspaudę juos pasirinkite „Ištrinti profilį“.
Perlas Go mobiliosios programėlės atsisiuntimas nieko nekainuoja, apmokėti visas sąskaitas ir atlikti mokėjimų pavedimus taip pat galite visiškai NEMOKAMAI!
Mokėdami paslaugų teikėjui pirmą kartą, tiesiog nuskenuokite sąskaitoje esantį brūkšninį kodą. Jeigu brūkšninio kodo nėra arba nėra galimybės jį nuskaityti, pasinaudokite paieška paslaugų teikėjų sąraše. Jeigu nerandate reikalingo paslaugų teikėjo, galite atlikti mokėjimo pavedimą, nurodydami gavėjo sąskaitos numerį ir mokėjimo paskirtį.
Prisijungus prie Perlas Go paskyros, dešiniajame viršutiniame kame pamatysite meniu – „tris taškelius“. Paspaudę juos, pasirinkite „Pridėti mokėjimų sąrašą“, sugalvokite sąrašo pavadinimą ir viskas, galite pridėti norimas įmokas.
Mokėjimo sąrašų skaičius nėra ribojamas.
Taip! Galite apmokėti ne tik savo, bet ir artimųjų sąskaitas. Tam, kad būtų lengviau sekti išlaidas, galite susikurti atskirus mokėjimų sąrašus.
Jeigu paslaugos teikėjas leidžia tai daryti, galima. Mokėdami įmoką matysite, ar skiltis su mokėtina suma gali būti koreguojama ar ne.
Gali būti, kad praėjusio mėnesio sąskaita nebuvo apmokėta laiku, todėl paslaugos teikėjas, negavęs mokėjimo iki nurodytos datos ir ruošdamas naują sąskaitą, ankstesnę sumą įtraukė kaip skolą. Rekomenduojame nepasilikti sąskaitos apmokėjimo paskutinei mėnesio dienai ir sąskaitą apmokėti iki einamojo mėnesio 27 d. Jeigu esate sumokėję skolą – tiesiog pakoreguokite mokėtiną sumą.
Informaciją apie mokėjimą paslaugos teikėjas gauna kitą darbo dieną. Norėdami sužinoti, kada teikėjas įskaito mokėjimą, turėtumėte kreiptis į konkretų teiiekėją.
Kiekvienas paslaugų teikėjas duomenis atnaujina skirtingu metu. Paprastai, duomenys už praėjusį mėnesį yra atnaujinami iki einamojo mėnesio 20 d.
Galima, tačiau tokiu atveju apmokėjimą galėsite atlikti tik Perlo terminale.
Mokėjimų sąrašą galite apmokėti prisijungę prie savo elektroninės bankininkystės arba grynaisiais Perlo terminale, kurių žemėlapį rasite savo mobiliojoje programėlėje.

Kreditai

Per 15 minučių.
Per valandą.
Taip, Jūs gausite SMS žinutę su nurodyta suma, kurią reikia įnešti dengiant kreditą.
Ne, negalima.
Taip, galite bandyti skolintis, jei gaunate oficialias pajamas ir nesate skolininkas.

Sveiki atvykę į Perlas Finance